เทคนิคการใช้งานอิฐมวลเบาคิวคอน

เทคนิคการใช้งานอิฐมวลเบา Q-CON

วิธีการก่ออิฐมวลเบา Q-CON

 

Q-CON Tip#1 วิธีใช้เหล็ก Metal Strap ก่อผนังอิฐคิวคอน

 

Q-CON Tip#2 การติดตะแกรงกรงไก่ บนผนังอิฐคิวคอน ก่อนฉาบ

 

Q-CON Tip#3 การก่อผนังห้องน้ำด้วยอิฐ Q-CON

 

Q-CON Tip#4 การเจาะ ยึด แขวน บนผนังอิฐ Q-CON

 

Q-CON Tip#5 วิธีการก่อผนังปลายเปิด (ก่อผนังที่ไม่ชนคานหรือพื้นด้านบน)

Q-CON Tip#6 การติดตั้งคานทับหลังสำเร็จรูป (Q-CON Lintel)

 

Q-CON Tip#7 การติดตั้งงานวงกบกับผนังอิฐ Q-CON หนา 10 cm.