ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านเย็น อยู่สบายและยั่งยืน

การสร้างบ้านสักหลังถือเป็นเรื่องสำคัญของชีวิต

ประหยัดพลังงาน เป็นพื้นฐานเพื่อความมั่นคงของครองครัวและสังคมที่ยั่งยืน บ้านในฝันของคุณจึงต้องเป็นบ้านที่อยู่แล้วเย็น สบายกาย สบายใจ และอยู่ได้อย่างยาวนาน แนวความคิดในการสร้าง บ้านเย็นและ ประหยัดพลังงาน จึงถูกนำมาใช้เสมอในการออกแบบบ้าน

ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านเย็น อยู่สบายและยั่งยืน

หลักการสร้างบ้านให้เย็น ประหยัดพลังงาน

กันร้อน 1. การจัดการกับแสงอาทิตย์
ประเทศไทยซึ่งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงได้รับแสงอาทิตย์มากกว่าส่วนอื่นๆ ของโลก การออกแบบบ้านประหยัดพลังงานจึงต้องคำนึงถึงทิศทางของแดดการวางตำแหน่งของห้องต่างๆภายในบ้านก็มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการรับแสงแดดในแต่ละช่วงของวันตำแหน่งของดวงอาทิตย์ ทิศทางของลมที่เปลี่ยนไปในแต่ละเดือนและฤดูกาลทำให้บ้านได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันอยู่เสมอ ดังนั้นการใช้วัสดุที่เหมาะสมจะช่วยลดอุณหภูมิและป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้
การสะสมความร้อน 2. การสะสมความร้อน
บ้านจะมีการสะสมความร้อนในตอนกลางวันและคายความร้อนในเวลากลางคืน บ้านที่ดีต้องมีการสะสม และปล่อยความร้อนอย่างสมดุลย์เพื่อการอยู่อาศัยที่สบายและทำให้สิ้นเปลืองพลังงานในการทำความเย็นน้อยลงการสะสมและคายความร้อนของบ้านขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้รวมถึงการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ การลดอุณหภูมิของบ้านในตอนกลางคืนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสะสมความร้อนในตอนกลางวัน เป็นสิ่งสำคัญ
การไหลเวียนถ่ายเทความร้อน 3. การไหลเวียนและถ่ายเทความร้อน
การออกแบบบ้านควรทำให้มีการไหลเวียนของอากาศอย่างต่อเนื่องและทำให้ความร้อนไม่สะสมอยู่ภายในบ้านมากเกินไป
การแบ่งพื้นที่ของบ้าน 4. การแบ่งพื้นที่ของบ้าน
การแบ่งพื้นที่ภายในบ้านตามการใช้งานสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ เช่น ห้องนอนควรมีอุณหภูมิที่ลดลงในเวลากลางคืน สำหรับห้องนั่งเล่นควรจะมีอากาศเย็นในตอนกลางวัน ห้องรับประทานอาหารควรจะเย็นสบายในตอนเช้าและเย็นการแบ่งพื้นที่อย่างเหมาะสม ทำให้เราทราบว่า ห้องแต่ละห้องควรอยู่ในทิศใดหรือชั้นใดของบ้าน ซึ่งทำให้ประหยัดค่าแอร์และค่าไฟฟ้า
รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 5. รักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน
ในการสร้างบ้านให้ประหยัดพลังงานยังต้องคำนึงถึงการเลือกวัสดุก่อสร้างซึ่งจะต้องไม่เป็นวัสดุที่สิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต เช่น ในการผลิตเหล็กกล้า 1 ลูกบาศก์เมตรต้องสูญเสียพลังงานมากกว่าการผลิตคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวนเท่ากันถึง 50 เท่า แต่การผลิตคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ลูกบาศก์เมตรก็ยังใช้พลังงานมากกว่าการผลิตไม้ในจำนวนเท่ากัน 5 เท่า อย่างไรก็ตาม การตัดไม้ทำลายป่าก็ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมการเลือกใช้วัสดุอย่างเหมาะสมจึงควรเป็นวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิลหรือนำมาใช้ใหม่ได้ เพราะช่วยลดมลพิษและเป็นการรับผิดชอบทางด้านพลังงานของโลกร่วมกัน

for-home-owner

การสร้างบ้านด้วยระบบผนังของ Q-CON นั้น นอกจากคุณจะช่วยรักษ์โลก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังช่วยให้บ้านของคุณมีการใช้พลังอย่างคุ้มค่า ประหยัดพลังงาน ประหยัดค่าไฟฟ้าของคุณลง คุณจึงมีเงินเหลือเพื่อใช้การจ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ได้อีกด้วย

การสร้างบ้านประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

  • เลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพและไม่สิ้นเปลืองพลังงานในการผลิต
  • ออกแบบและสร้างบ้านพักอาศัยที่ประหยัดพลังงานประหยัดไฟฟ้าประหยัดน้ำประปามีต้นทุนในการบำรุงรักษาต่ำ
  • ใช้พลังงานจากธรรมชาติอย่างมีค่าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานจากลมการถ่ายเทความร้อนของอากาศการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เน้นนโยบายความเป็นอยู่อย่างพอเพียงเปิดไฟและแอร์ในเวลาที่เหมาะสมใช้น้ำอย่างประหยัดลดขยะและน้ำเสียจากบ้าน
  • เมื่อปลูกบ้านหลังใหม่ต้องรอบคอบและอยู่ได้ยาวนานหลักการปลูกบ้านประหยัดพลังงานทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาบ้านน้อยลงค่าสาธารณูปโภคค่าน้ำค่าไฟฟ้าลดลงบ้านมีอายุนานขึ้นโดยปราศจากมลพิษและมลภาวะรบกวน

โดยเฉลี่ยแล้วในชีวิตของคนเราจะสร้างบ้านเพียงหนึ่งหลังเราเชื่อเสมอว่าการสร้างบ้านแต่ละหลังเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเพราะเป็นพื้นฐานและความมั่นคงของครอบครัวและสังคมเราจึงตั้งใจที่จะสร้างบ้านของคุณให้ดีที่สุด

 

บ้านเย็นได้ ด้วยอิฐ Q-CON Extra Cool  (คลิ๊กที่รูปเพื่ออ่านต่อ)

Q-CON-Extra-Cool-1024x326

 

 

www.facebook.com/qconproducts