หน้าหลักนักลงทุน

วันที่/เวลา หัวข้อข่าว  
15 มกราคม 2019 13:04 ตอกย้ำผู้นำอิฐมวลเบา “Q-CON” ได้รับฉลากเบอร์ 5 ครบทุกชั้นคุณภาพเป็นรายแรกตั้งแต่ปี 2560 การันตีประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสุดจากกระทรวงพลังงาน รายละเอียด
6 สิงหาคม 2018 20:16 สารจากกรรมการผู้จัดการ Download
9 เมษายน 2018 13:22 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 Download
วันที่/เวลา หัวข้อข่าว  
6 สิงหาคม 2018 20:09 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า Download
6 สิงหาคม 2018 20:07 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 รายละเอียด
6 สิงหาคม 2018 20:06 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 Download

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมด
Download รายงานประจำปี 2560
Download รายงานประจำปี 2559
Download รายงานประจำปี 2558
Download รายงานประจำปี 2557
Download รายงานประจำปี 2556

56-1

ดูทั้งหมด
Download 56-1 ปี 2560
Download 56-1 ปี 2559
Download 56-1 ปี 2558
Download 56-1 ปี 2557
Download 56-1 ปี 2556