หน้าหลักนักลงทุน

วันที่/เวลา หัวข้อข่าว  
18 กุมภาพันธ์ 2019 22:45 หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2562 รายละเอียด
15 มกราคม 2019 13:04 ตอกย้ำผู้นำอิฐมวลเบา “Q-CON” ได้รับฉลากเบอร์ 5 ครบทุกชั้นคุณภาพเป็นรายแรกตั้งแต่ปี 2560 การันตีประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสุดจากกระทรวงพลังงาน รายละเอียด
6 สิงหาคม 2018 20:16 สารจากกรรมการผู้จัดการ Download
วันที่/เวลา หัวข้อข่าว  
22 มีนาคม 2019 20:24 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 Download
4 กุมภาพันธ์ 2019 20:20 Financial statements for the year ended 31 December 2018 Download
4 กุมภาพันธ์ 2019 20:14 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 Download

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมด
Download รายงานประจำปี 2561
Download รายงานประจำปี 2560
Download รายงานประจำปี 2559
Download รายงานประจำปี 2558
Download รายงานประจำปี 2557

56-1

ดูทั้งหมด
Download 56-1 ปี 2561
Download 56-1 ปี 2560
Download 56-1 ปี 2559
Download 56-1 ปี 2558
Download 56-1 ปี 2557