เจ้าของ : คุณธีรชัย สุรพงศ์ปัญญากุล
หมู่บ้าน : Happy Home 5 จังหวัดนครราชสีมา

“บ้านหลังนี้ทำด้วยวัสดุอย่างดี มีคุณภาพ ทำให้บ้านเย็นสบาย อากาศหมุนเวียนถ่ายเทดี อยู่แล้วมีความสุขครับ”


September 18, 2013