อิฐมวลเบา คิวคอน

ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำตามเทคโนโลยีของ Hebel ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าอิฐทั่วๆ ไป ในด้านความแข็งแรง คุณสมบัติการกันความร้อน กันเสียงและกันไฟ

การใช้งานคานทับหลังสำเร็จรูป Q-CON จะช่วยลดเวลาในการทำงานลง และสามารถก่อสร้างผนังที่มีช่องเปิดให้แล้วเสร็จได้ภายในวันเดียว

เคาน์เตอร์มวลเบา Q-CON ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กในลักษณะของแผ่นสำเร็จรูป แข็งแรง ประกอบติดตั้งได้ง่าย คุณภาพได้มาตรฐานทุกชิ้น เหมาะสำหรับทั้งเคาน์เตอร์ครัว และเคาน์เตอร์ห้องน้ำ

ใช้สำหรับตกแต่ผนังทั้งภายในและภายนอกบ้าน ด้วยคุณสมบัติของเนื้อคอนกรีตมวลเบา Q-CON ที่เป็นฉนวนกันความร้อน แผ่นผนังกัดลาย Q-CON ยังนิยมนำไปติดตั้งบนผนังบ้านเดิมโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกที่ได้รับความร้อนสะสมจากแสงอาทิตย์ เพื่อป้องกันความร้อนได้อีกด้วย

เป็นปูนฉาบที่ผลิตขึ้นสำหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมน้ำ ผสมเสร็จโดยไม่ต้องมีส่วนผสมเพิ่มใดอีก

เป็นปูนฉาบที่ผลิตขึ้นสำหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมน้ำ ผสมเสร็จโดยไม่ต้องมีส่วนผสมเพิ่มใดอีก

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม จะช่วยให้สามารถทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและผนังแข็งแรง ประหยัด

อิฐมวลเบา คิวคอน

ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำตามเทคโนโลยีของ Hebel ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าอิฐทั่วๆ ไป ในด้านความแข็งแรง คุณสมบัติการกันความร้อน กันเสียงและกันไฟ

การใช้งานคานทับหลังสำเร็จรูป Q-CON จะช่วยลดเวลาในการทำงานลง และสามารถก่อสร้างผนังที่มีช่องเปิดให้แล้วเสร็จได้ภายในวันเดียว

เคาน์เตอร์มวลเบา Q-CON ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กในลักษณะของแผ่นสำเร็จรูป แข็งแรง ประกอบติดตั้งได้ง่าย คุณภาพได้มาตรฐานทุกชิ้น เหมาะสำหรับทั้งเคาน์เตอร์ครัว และเคาน์เตอร์ห้องน้ำ

ใช้สำหรับตกแต่ผนังทั้งภายในและภายนอกบ้าน ด้วยคุณสมบัติของเนื้อคอนกรีตมวลเบา Q-CON ที่เป็นฉนวนกันความร้อน แผ่นผนังกัดลาย Q-CON ยังนิยมนำไปติดตั้งบนผนังบ้านเดิมโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกที่ได้รับความร้อนสะสมจากแสงอาทิตย์ เพื่อป้องกันความร้อนได้อีกด้วย

เป็นปูนฉาบที่ผลิตขึ้นสำหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมน้ำ ผสมเสร็จโดยไม่ต้องมีส่วนผสมเพิ่มใดอีก

เป็นปูนฉาบที่ผลิตขึ้นสำหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมน้ำ ผสมเสร็จโดยไม่ต้องมีส่วนผสมเพิ่มใดอีก

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม จะช่วยให้สามารถทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและผนังแข็งแรง ประหยัด

อิฐมวลเบา คิวคอน

ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำตามเทคโนโลยีของ Hebel ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่าอิฐทั่วๆ ไป ในด้านความแข็งแรง คุณสมบัติการกันความร้อน กันเสียงและกันไฟ

การใช้งานคานทับหลังสำเร็จรูป Q-CON จะช่วยลดเวลาในการทำงานลง และสามารถก่อสร้างผนังที่มีช่องเปิดให้แล้วเสร็จได้ภายในวันเดียว

เคาน์เตอร์มวลเบา Q-CON ผลิตจากคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กในลักษณะของแผ่นสำเร็จรูป แข็งแรง ประกอบติดตั้งได้ง่าย คุณภาพได้มาตรฐานทุกชิ้น เหมาะสำหรับทั้งเคาน์เตอร์ครัว และเคาน์เตอร์ห้องน้ำ

ใช้สำหรับตกแต่ผนังทั้งภายในและภายนอกบ้าน ด้วยคุณสมบัติของเนื้อคอนกรีตมวลเบา Q-CON ที่เป็นฉนวนกันความร้อน แผ่นผนังกัดลาย Q-CON ยังนิยมนำไปติดตั้งบนผนังบ้านเดิมโดยเฉพาะทางทิศตะวันตกที่ได้รับความร้อนสะสมจากแสงอาทิตย์ เพื่อป้องกันความร้อนได้อีกด้วย

แผ่นผนังกันเสียง Q-CON Sound Barrier ใช้สำหรับป้องกันเสียงรบกวนเข้าสู่บ้านและอาคาร

เป็นปูนฉาบที่ผลิตขึ้นสำหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมน้ำ ผสมเสร็จโดยไม่ต้องมีส่วนผสมเพิ่มใดอีก

เป็นปูนฉาบที่ผลิตขึ้นสำหรับงานคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมน้ำ ผสมเสร็จโดยไม่ต้องมีส่วนผสมเพิ่มใดอีก

การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม จะช่วยให้สามารถทำงานได้ง่าย สะดวก รวดเร็วและผนังแข็งแรง ประหยัด