หน้าหลักนักลงทุน

วันที่/เวลา หัวข้อข่าว  
25 กันยายน 2556 25 September 2013 15:19 เสนอวาระสำหรับการประชุม AGM ประจำปี 2557 Download
25 กันยายน 2556 25 September 2013 15:19 แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุม AGM ปี 2557 Download
25 กันยายน 2556 25 September 2013 15:18 แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับ AGM ปี 2557 Download
วันที่/เวลา หัวข้อข่าว  
8 สิงหาคม 2556 8 August 2013 17:35 ชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานของบริษัท Download
8 สิงหาคม 2556 8 August 2013 17:33 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3) Download
8 สิงหาคม 2556 8 August 2013 17:33 ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า Download

รายงานประจำปี

ดูทั้งหมด
Download รายงานประจำปี 2556
Download รายงานประจำปี 2555
Download รายงานประจำปี 2554
Download รายงานประจำปี 2553
Download รายงานประจำปี 2552

56-1

ดูทั้งหมด
Download 56-1 ปี 2561
Download 56-1 ปี 2560
Download 56-1 ปี 2559
Download 56-1 ปี 2558
Download 56-1 ปี 2557