QCON Pro May1367x589pixel
hero-banner-1-1024x448

สำหรับเจ้าของบ้าน

สำหรับสถาปนิก และผู้รับเหมา

Q-CON Benefits

เสียงตอบรับจากผู้ใช้

“บ้านไทย” หลังนี้ ไม่ได้มีหลังคาหน้าจั่ว หรือผนังแบบฝาปะกน ไม่ได้ปลูกสร้างด้วยไม้ หรือมีส่วนประกอบครบเครื่องแบบเรือนไทย กลับกัน…นี่คือบ้าน 3 ชั้น ที่ดูภายนอกเหมือนกล่องสีเหลี่ยม ตรงๆ ง่ายๆ แต่ภายในกลับซ่อนความเป็น “บ้านไทย” ไว้อย่างแยบยล

— อยู่เย็น เป็น “บ้านไทย”

โครงการคุณภาพเลือกใช้อิฐ Q-CON

ข่าวสารล่าสุด

Q-CON บุกจังหวัดเลย ต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ “โต๊ะ-เก้าอี้ จากพี่สู่น้อ …

เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ... ชมรมจิตอาสา บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ …