เลือก อิฐคิวคอนเพื่อป้องกันไฟ สร้างความอุ่นใจให้แก่คุณ

Fire Resistance

คุณสมบัติ การต้านทานไฟได้สูง และไม่ติดไฟของ “อิฐคิวคอน” เป็นที่รู้จักกันดีมายาวนาน เลือก อิฐคิวคอนเพื่อป้องกันไฟ ช่วยทำให้คุณอุ่นใจได้ ในความปลอดภัยของทรัพย์สินของคุณ

อิฐคิวคอน แผ่นผนังสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำจากคิวคอนผ่านการทดสอบคุณสมบัติการกันไฟตามมาตรฐาน (จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) สามารถกันไฟได้นานกว่า 4 ชั่วโมง ช่วยจำกัดขอบเขตของเพลิง ป้องกันการลุกลามของไฟได้เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

Fire_wall_0

 ในวงการอุตสาหกรรมการก่อสร้าง คอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำยังเป็นที่นิยมในการนำมาใช้งานเป็นวัสดุป้องกันไฟ ป้องกันความเสียหายจากเพลิงไหม้ต่อโครงสร้างต่างๆ เช่น โครงสร้างเหล็ก อุโมงค์ สถานีจ่ายไฟฟ้า และโรงงานต่างๆ ช่วยลดความรุนแรงของภัยภิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

 

 

shaft 2อิฐคิวคอนเพื่อป้องกันไฟ

ลักษณะการนำแผ่นคอนกรีตมวลเบาอบไอน้ำมาใช้ก่อ-หุ้มท่องานระบบต่างๆ ในอาคาร

 

 

 

 

 

 

สำหรับในอาคารต่างๆ แนะนำให้ใช้ อิฐคิวคอน ก่อปิดบริเวณท่องานระบบต่างๆ ทั้งท่อน้ำ ท่อแอร์หรือช่อง Shaft เพราะจะช่วยป้องกันงานสาธารณูปโภคต่างๆ ให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย พร้อมใช้งานตลอดเวลา

ข้อดีของการใช้ อิฐคิวคอน บริเวณช่อง shaft เช่น

  • กันไฟได้นานถึง 4 ชั่วโมง
  • ป้องกันความชื้น
  • ช่วยควบคุมอุณหภูมิ
  • น้ำหนักเบา
  • เพิ่มความเร็วในการก่อสร้าง
  • ลดขั้นตอนการตรวจรับงาน

www.facebook.com/qconproducts