ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา…คุณสรวุฒิ มาศะวิสุทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า ประธานโครงการ Q-CON ล้อมรั้ว ล้อมรัก พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางไปบริจาค อิฐ Q-CON และร่วมแรง ร่วมใจกับชาวบ้านในพื้นที่ ช่วยกันก่อผนังรั้วยาว 100 เมตร เพื่อมอบเป็นสาธารณประโยชน์ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโบอ่อง ต.ปิล็อค อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

ถึงแม้หนทางจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานครั้งนี้ แต่ชาว Q-CON ก็ไม่หวั่น เพราะด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ พร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆ และอยากเห็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครั้งหน้าโครงการปันโอกาสวาดอนาคตมูลนิธิ SCG และอิฐ Q-CON จะเดินทางไปที่ไหนของประเทศไทย ต้องติดตามกันนะคะ….

PR On Website