เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา … ชมรมจิตอาสา บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON ผู้นำด้านอิฐมวลเบา ได้เดินทางไปมอบโต๊ะ-เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียน และร่วมทำกิจกรรมกับคณะอาจารย์และน้องๆ โรงเรียนบ้านนาลานข้าว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ด้วยการที่ Q-CON เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาของน้องๆ ในถิ่นทุรกันดาร จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา สร้างความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เป็นอย่างมาก

Q-CON Charity