ตลอดเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา ชาวคิวคอนร่วมใจกันส่งมอบอิฐคิวคอน และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างต่างๆ ให้แก่วัดและโรงเรียนในชุมชนต่างๆ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ดังนี้

  1. บูรณะซ่อมแซมศาลาปฏิบัติธรรม วัดบ้านแป้ง ต.บ้านแป้ง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

(อิฐคิวคอน  2,500 ก้อน  คานทับหลังสำเร็จรูป 197 ชิ้น แผ่นพื้นแผ่นผนังสำเร็จรูป  277 แผ่น และปูนก่ออิฐมวลเบา)

 

IMG_2779

  2. ก่อผนังอาคารเรียนสำหรับสอบพระภิกษุ-สามเณร โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ ตำบลเชิงดอย จังหวัดเชียงใหม่ (อิฐคิวคอน 31,250 ก้อน)

IMG_3097 IMG_3095

 

3. ก่อสร้างศาลาการเปรียญ สำหรับการเรียนการสอนปริยัติธรรม สำนักสงฆ์คลองขามป้อม ตำบลวังยายทอง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา (อิฐคิวคอน   8,000 ก้อน)

สำนักสงฆ์

4. ก่อสร้างปรับปรุงคลังพัสดุ โรงพยาบาลบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อิฐคิวคอน   1,417 ก้อน)

5. ก่อสร้างรั้วโรงเรียน โรงเรียนวัดลาดระโหง ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อิฐคิวคอน   1,500 ก้อน)

IMG_2757IMG_2743

  6. ก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ สำหรับเป็นห้องเรียน ห้องสัมมนา มัสยิดกุฎีช่อฟ้า ตำบลคลองตะเคียน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อิฐคิวคอน   3,120 ก้อน)

IMG_2736

 

7. ก่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ วัดท่าตอน พระอารามหลวง ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

(อิฐคิวคอน   50,000 ก้อน)

8. ก่อสร้างฐานเจดีย์พระพุทธเจ้าปางประสูติ และศาลาบูชาดอกไม้ ธูป เทียน (อิฐคิวคอน   7,700 ก้อน)

9. ก่อสร้างเมรุหลังใหม่ทดแทนหลังเดิม วัดโพธิกลาง ตำบลนางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (อิฐคิวคอน   1,300 ก้อน)