ตลอดเดือนพฤษภาคมจนถึงปัจจุบัน ทีมช่างเทคนิคคิวคอนยังคงเข้าพื้นที่ ที่อำเภอแม่ลาวและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหว เพื่อแนะนำวิธีการก่ออิฐคิวคอนได้อย่างถูกต้องแก่ชาวบ้านในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ด้วยเทคนิคการก่อที่ถ่ายทอดจากช่างเทคนิคของคิวคอน ทำให้มั่นใจได้ว่า ชาวบ้านแม่ลาวจะสามารถก่อผนังได้แข็งแรง เนี๊ยบ และจะไม่เกิดปัญหาแตกร้าวขึ้นในภายหลัง 

DSCN2745

DSCN2804

DSCN2807