เหตุผลที่ต้องใช้ปูนฉาบ อิฐมวลเบาโดยเฉพาะ ในการฉาบผนังอิฐมวลเบา

เนื่องจากคอนกรีตมวลเบามีคุณสมบัติแตกต่างไปจากผนังก่อทั่วไป โดยมีผิวค่อนข้างเรียบสม่ำเสมอกัน ดูดซึมน้ำได้ช้า จึงต้องการปูนฉาบที่มีคุณสมบัติพิเศษ ปูนฉาบสำหรับอิฐมวลเบา มีแรงยึดเหนี่ยวสูง มีสารอุ้มน้ำเพียงพอ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้ปูนฉาบชนิดอื่น โดยเฉพาะการผสมเองที่หน้างาน ที่ไม่สามารถควบคุมสัดส่วนที่เหมาะสมได้ ยกเว้นกรณีซ่อมแซมเป็นจุดๆ เท่านั้น

1. ค่าแรงยึดเหนี่ยว (Bond Strength)

ปูนฉาบสำหรับอิฐมวลเบา Q-CON มีส่วนผสมของสารเติมแต่ง Methy Cellulose ซึ่งมีคุณสมบัติคล้าย Fiber เพื่อเพิ่มความสามารถในการยึดเหนี่ยวประสานกันได้ดีขึ้น ไม่ร่วน หรือหลุดล่อนเป็นแผ่น ทำให้ผิวฉาบไม่เกิดการแตกร้าว และยังทำงานได้ง่าย ฉาบลื่น เนื่องจากมีการเติม Air Entraining Agent ในขณะที่ปูนฉาบชนิดอื่นๆมีปริมาณน้อยหรือไม่มีเลย

2. สารอุ้มน้ำ
Methy-Cellulose ที่ผสมลงไปในปูนฉาบสำหรับอิฐมวลเบา Q-CON ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของปูนฉาบเอาไว้ ไม่ให้สูญเสียน้ำให้กับผนังหรือระบายออกสู่อากาศเร็วจนเกินไป ทำให้มีน้ำเพียงพอให้ปูนฉาบเซ็ทตัว ขณะที่ปูนชนิดอื่นไม่มีสารนี้ ทำให้ต้องราดน้ำผนังจนโชก เมื่อฉาบจะเกิดการหลุดล่อน หรือฉาบไม่ติด

3. ความแข็งของผิวฉาบ (Hardness)
ปูนฉาบสำเร็จรูป Q-CON ผลิตขึ้นมาเพื่อฉาบผนังคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ จึงมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับวัสดุที่ถูกฉาบทับ โดยได้กำหนดให้ค่ากำลังอัด (Compressive Strength) อยู่ระหว่าง 35-50 ksc. อ้างอิงตามาตรฐาน DIN 18550 หากวัสดุฉาบมีความแข็งสูงเกินไป เช่น ปูนฉาบทั่วไปมีค่ากำลังอัดถึง 80-120 ksc. ขึ้นไป ความแตกต่างของความแข็งของวัสดุ 2 ชนิด เมื่อมีแรงมากระทำส่วนที่แข็งกว่าและเปราะกว่า อาจทำให้เกิดการแตกร้าว หลุดล่อนได้

4. ความหนาของปูนฉาบ (Thickness of Render)
สืบเนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของการยึดเหนี่ยวที่ดีจึงฉาบบนพื้นผิวที่ละเอียดและเรียบได้ ทำให้ปูนฉาบสำหรับฉาบอิฐมวลเบา Q-CON สามารถฉาบบางด้วยความหนาเพียง 3-10 มม. เท่านั้น โดยไม่ปรากฎรอยแตกร้าวหรือหลุดล่อน ในขณะที่ปูนฉาบชนิดอื่นต้องฉาบบนพื้นผิวที่หยาบด้วยความหนาตั้งแต่ 15 มม. ขึ้นไปเท่านั้น จึงจะมีการยึดเหนี่ยวและแข็งแรง

5. ความละเอียดของเนื้อปูน (Fineness)
วัตถุดิบ ทรายที่ใช้ในการผลิตจะถูกคัดขนาดคละเคล้ากันอย่างเหมาะสม (Mesh #16 = 0%, #35 < 35%) ทรายเม็ดขนาดใหญ่จะถูกคัดออก เพื่อให้เมื่อฉาบแล้วจะได้เนื้อสัมผัสที่เรียบเนียนไม่สะดุดมือและสวนงาม ไม่เป็นเม็ดๆ ซึ่งคุณสมบัตินี้หาได้ยากในปูนฉาบทั่วไป

6. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
ปูนฉาบสำหรับฉาบอิฐมวลเบา Q-CON ผลิตจากทรายกลาง ที่มีความสะอาด มีคุณสมบัตินำมาผลิตปูนฉาบ แต่ปูนฉาบผสมเสร็จบางชนิดจะผลิตจากหินบด ซึ่งมีส่วนผสมของฝุ่นผงจำนวนมาก เป็นเหตุให้การยึดประสานระหว่างเม็ดหินไม่ดีนัก และฝุ่นผงนี้จะสังเกตได้ง่ายโดยการใช้มือลูบสัมผัสผิวปูนฉาบ จะติดมือออกมาก อาจเป็นสาเหตุทำให้การทาสีต้องทำการรองพื้นด้วยสีที่มีคุณภาพสูง มิฉะนั้นสีอาจหลุดลอกเป็นแผ่นๆ ได้

 

ดังนั้น ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปูนฉาบที่ผลิตขึ้นสำหรับฉาบผนังคอนกรีตมวลเบาโดยเฉพาะ ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นใจ ผนังที่ได้มีความแข็งแรง ผิวเรียบสม่ำเสมอ มีไม่หลุดล่อนและสวยงาม

 

เหตุผลที่ต้องใช้ปูนฉาบ

 

 

 

 

 

facebook