เลือก ‘อิฐมวลเบา’ อย่างไร ให้เหมาะกับบ้านคุณ

365 วันร้อนของบ้านเรา “อิฐมวลเบา” กลายเป็นวัสดุ

ยอดนิยมในฐานะผนังที่ทำให้บ้านเย็น อยู่สบาย แต่ภายใต้

รูปก้อนสีขาวเหมือนๆกันนั้น อาจมีคุณสมบัติซึ่งแตกต่าง

การทำความรู้จักอิฐมวลเบาเพิ่มอีกสักนิด จะทำให้คุณ

เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด

 

“อิฐมวลเบา” เป็นคอนกรีตจากกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิด ฟองอากาศกระจายตัวในเนื้อวัสดุ เพื่อให้คอนกรีตมีน้ำหนักเบา แต่แข็งแรง และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียง กันไฟ

 

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เราสามารถแบ่งอิฐมวลเบาตามระดับความแข็งแรง หรือความต้านทานแรงอัดได้เป็น 4 ชั้นคุณภาพ โดยชนิดที่ใช้สำหรับบ้านและอาคารทั่วไป คือ ชั้นคุณภาพ 2 (G2) และ ชั้นคุณภาพ 4 (G4) ซึ่งมีค่าความต้านทานแรงอัดเท่ากับ 2.5 และ 5.0 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ตามลำดับ

ชั้นคุณภาพ ความต้านทานแรงอัด

นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร

ชนิดความหนาแน่น ความหนาแน่นเชิงปริมาตรเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ย
2 2.5 0.4
0.5
0.31 ถึง 0.40
0.41 ถึง 0.50
4 5.0 0.6
0.7
0.8
0.51 ถึง 0.60
0.61 ถึง 0.70
0.71 ถึง 0.80
6 7.5 0.7
0.8
0.61 ถึง 0.70
0.71 ถึง 0.80
8 10.0 0.8
0.9
1.0
0.71 ถึง 0.80
0.81 ถึง 0.90
0.91 ถึง 1.00

 

ด้วยค่าความต้านทานแรงอัดในระดับสูงของอิฐมวลเบา G4 รวมถึงความหนาแน่นที่มีมากกว่า จึงเหมาะสำหรับโครงสร้าง

อาคารแบบไร้เสาไร้คาน ซึ่งต้องการความแข็งแรงสูงในการรับน้ำหนัก ในขณะที่อิฐมวลเบา G2 นั้นเหมาะสำหรับโครงสร้างอาคารที่มีเสาและคาน อย่างไรก็ตาม ด้วยฟองอากาศในเนื้อวัสดุที่มีอยู่มากกว่า ทำให้อิฐมวลเบา G2 มีน้ำหนักเบากว่า G4 ถึง 40% และกันความร้อนได้ดีกว่า

 

ข้อสังเกตและแนะนำสำหรับการเลือกใช้อิฐมวลเบาให้เหมาะกับบ้านคุณก็คือ ระบบการก่อสร้างในประเทศเราส่วนใหญ่เป็นโครงสร้างแบบมีเสาและคาน วัสดุก่อผนังทำหน้าที่เพียงกั้นห้องไม่ต้องรับน้ำหนักหรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง อิฐมวลเบา G2 จึงแข็งแรงเพียงพอ และยังเหมาะกับเมืองร้อนอย่างบ้านเรา ด้วยคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี

 

ทั้งนี้การผลิต G2 ซึ่งเป็นอิฐมวลเบาความหนาแน่นต่ำ แต่มีความแข็งแรงสูง ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและความเชี่ยวชาญ

พิเศษ โดยในปัจจุบัน Q-CON เป็นผู้ผลิตอิฐมวลเบา G2 รายแรกของไทยที่สามารถใช้เทคโนโลยีระดับสูงซึ่งได้รับการ

คิดค้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในการผลิต อิฐมวลเบา G2 ของ Q-CON จึงกันความร้อนได้ดีกว่า และมีความแข็งแรง

ตามมาตรฐานที่เหมาะสมต่อการใช้งาน สามารถเจาะเพื่อ ยึดแขวนสิ่งต่างๆได้อย่างมั่นใจ

 

Q-CON ผลิตอิฐมวลเบาทั้ง G2 และ G4 โดยเป็นอิฐมวลเบา สูตร Cement Base ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าให้

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม ผลิตโดยใช้ระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Autoclave) ด้วยส่วนผสมสูตรเฉพาะของ Q-CON ซึ่งทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็กกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอในเนื้อคอนกรีต และเกิดโครงสร้างผลึกที่ให้ความแข็งแรงสูง

อิฐ Q-CON จึงมีน้ำหนักเบา แต่แข็งแกร่ง โดยทั้งชนิด G2 และ G4 ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 1505-2541