คุณผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า การเลือกวัสดุสำหรับผนังบ้านในวันนี้ เราสามารถเลือกพิจารณาจาก“ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” เบอร์ 5 ได้เช่นเดียวกับการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ซึ่งเราคุ้นเคย

ทั้งนี้กระทรวงพลังงานมีนโยบายการติดฉลาก “ประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง” เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเรื่องการประหยัดพลังงานของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั่นเอง โดยฉลากจะแสดงค่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้จากการทดสอบจริงตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ

                ล่าสุด “คอนกรีตมวลเบา” หรือ “อิฐมวลเบา” เป็นหนึ่งใน 16 ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการติดฉลาก โดย “อิฐมวลเบา Q-CON” สามารถผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTMC177-04 จากศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวคือมีค่าประสิทธิภาพ ซึ่งวัดจากค่าความต้านทานความร้อน (R) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงครบทุกชั้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ทั้งขนาดความหนา 7.5 และ 10 ซม.

                เลือกอิฐมวลเบา Q-CON ติดฉลากเบอร์ 5 ดีและคุ้มค่าอย่างไร? ค่าต้านทานความร้อน (R) ของอิฐมวลเบานั้นยิ่งสูงยิ่งดี นั่นหมายถึงมีความเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดีกว่าป้องกันความร้อนจากภายนอก และรักษาความเย็นภายในได้ดีกว่า จึงสามารถลดภาระของเครื่องปรับอากาศ ช่วยคุณประหยัดค่าไฟได้เป็นอย่างดี ซึ่งค่าต้านทานความร้อนของอิฐ Q-CON ไม่เพียงสูงผ่านเกณฑ์การทดสอบเท่านั้น แต่ยังเหนือกว่าวัสดุชนิดอื่น เช่น อิฐมอญ อิฐบล็อค โดยเฉพาะอย่างยิ่งอิฐมวลเบาที่มีความหนา 10 ซม.ขึ้นไป สามารถกันความร้อนได้ถึง 30-50% เพราะอิฐมวลเบายิ่งหนายิ่งกันความร้อนได้ดี จึงเหมาะสมสำหรับเป็นผนังภายนอกที่จะช่วยให้บ้านเย็นและอยู่สบาย ให้ความคุ้มค่าในระยะยาวจากประสิทธิภาพของการประหยัดพลังงาน

และในเบื้องต้นยังประหยัดต้นทุนค่าก่อฉาบ เมื่อเทียบกับวัสดุอื่น เช่น อิฐมอญ เนื่องจากอิฐ Q-CON มีขนาดใหญ่ก่อได้เร็ว ทำให้ประหยัดเวลาและค่าแรง ทั้งยังกันความร้อนได้ดี ไม่ต้องก่อ 2 ชั้นเพื่อเว้นช่องว่างกันความร้อนตรงกลางหรือประกบวัสดุกันความร้อนเพิ่มเติม ทำให้ประหยัดค่าวัสดุ โดยผนังที่แล้วเสร็จมีความแข็งแรง สามารถตอกยึดแขวนสิ่งของต่างๆด้วยการใช้พุกอย่างมั่นคง

เลือกให้ฉลาด เลือกที่ฉลาก เลือกวัสดุผนังเพื่อบ้านเย็น อยู่สบาย ประหยัดพลังงาน เลือกอิฐมวลเบา Q-CON