เมื่อวันที่ 5-9 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา…อิฐ Q-CON ออกบูธประชาสัมพันธ์สินค้า พร้อมแจกน้ำดื่มฟรี ภายในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนฯ ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ ลำน้ำเจ้าพระยา หน้าวัดป่าโมกวรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ในงานนี้..มีผู้ที่มาร่วมงานจำนวนมาก และสนใจในสินค้า Q-CON เข้ามาสอบถาม และเล่นเกมส์พิสูจน์ความแข็งแรงของผนัง Q-CON ว่าสามารถตอก-เจาะ หากใช้พุกพลาสติก สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 20 kg./จุด

PR Website

 เครดิตภาพ : https://www.facebook.com/ThesbalTablPamokCxangthxng (เทศบาลตำบลป่าโมก จ.อ่างทอง)