เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา นายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON ผู้นำด้านอิฐมวลเบา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาที่มีคุณภาพ ณ โรงงานคิว – คอน อีสเทอร์น จังหวัดระยอง

127
ในครั้งนี้คณะผู้ถือหุ้นได้ร่วมฟังบรรยายข้อมูลบริษัท เยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงาน สร้างความเชื่อมั่นในฐานะเป็นผู้นำด้านอิฐมวลเบาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้ทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี ณ สวนนงนุช สร้างความประทับใจแก่คณะผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง

124

125

126