คณะผู้บริหาร Q-CON นำโดย คุณจิรศักดิ์ รักเดช ร่วมงานส่งมอบ โครงการ ห้องวิทย์ วาดฝัน ปันโอกาส ซึ่งสนับสนุนโดย มูลนิธิเอสซีจี ผ่านความร่วมแรง ร่วมใจ ของพนักงานคิวคอน ที่ได้ร่วมกันปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ บริจาคอุปกรณ์การเรียน อุกรณ์กีฬา บริจาคอิฐ Q-CON ก่อสร้างรั้วโรงเรียน และก่อม้านั่งด้วยคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กพร้อมทาสีอย่างสวยงาม ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้อำนวยการ คณะครู อาจารย์ และชาวบ้าน โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

ปันโอกาส วาดอนาคต

ปันโอกาส วาดอนาคต

ปันโอกาส วาดอนาคต

ปันโอกาส วาดอนาคต

ปันโอกาส วาดอนาคต

ปันโอกาส วาดอนาคต

ภายในงาน มีการทำบุญตักบาตรร่วมกัน พิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมสันทนาการกับน้องๆ นักเรียน สร้างรอยยิ้ม สร้างความประทับใจ ให้กับทุกๆ คนที่ร่วมงานอย่างมาก