พนักงาน Q-CON ร่วมแรง ร่วมใจกัน สร้างห้องเรียน ประชาธิปไตยสู่ชุมชน

จัดเป็นประจำทุกปี กับโครงการ “ปันโอกาส วาดอนาคต” ซึ่งปีนี้ ปี 2558  คิวคอน ร่วมแรง ร่วมใจกัน สร้างห้องเรียน ประชาธิปไตยสู่ชุมชน

ที่โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

โครงการมีความคืบหน้า ไปกว่า 80% แล้ว และเตรียมส่งมอบให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้

 

สร้างห้องเรียน ประชาธิปไตยสู่ชุมชน

 

พนักงานคิวคอน และชาวบ้าน ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันปรับพื้นที่ เทคานคอดิน และเทพื้นใต้ถุนอาคาร เพื่อก่อสร้างเป็นห้องเรียน ประชาธิปไตยสู่ชุมชน

ซึ่งปัจจุบัน ได้ก่อและฉาบผนังอาคารด้วยอิฐคิวคอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังคงเหลืองานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง และงานทาสี ตกแต่งผนัง

 

อิฐมวลเบา