การยึดแขวนสิ่งของบนผนังอิฐ Q-CON

▫ ความเข้าใจที่ว่า อิฐมวลเบามีรูพรุนสูง จึงไม่น่าจะแข็งแรง หรือการฟังต่อๆ กันว่าอิฐมวลเบาไม่แข็งแรง จากการใช้
เครื่องมือในการยึดแขวนผิดวิธีในอดีต ทำให้บางคนเข้าใจว่าอิฐมวลเบา ยึดแขวนสิ่งของหนักๆ ไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงแล้วสามารถทำได้▫
? เรามาดูวิธีการยึดแขวนสิ่งของ หนักๆ บนผนังอิฐมวลเบากันค่ะ