เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตอิฐ Q-CON (คิวคอน) ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน จัดโครงการ “ห้องสุขาเพื่อน้อง” เพื่อส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยภายในโรงเรียน

          โดยเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา คุณกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมส่งมอบ “ห้องสุขาเพื่อน้อง” แก่โรงเรียนวัดสนามไชย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ Q-CON ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาสำหรับก่อสร้างห้องน้ำและงานต่อเติมห้องเรียน พร้อมปูนก่อ-ฉาบ และสุขภัณฑ์สำหรับเด็ก

“ห้องสุขาเพื่อน้อง” ก่อสร้างผนังด้วยอิฐมวลเบา Q-CON ซึ่งก่อสร้างได้รวดเร็ว เพราะน้ำหนักเบา แต่มีความแข็งแรง โดยทางโรงเรียนใช้เวลาก่อสร้างในส่วนของผนังเพียงไม่กี่วันก็แล้วเสร็จเป็นผนังที่มีความแข็งแรง สามารถตอก เจาะ เพื่อแขวนสุขภัณฑ์ เช่น อ่างล้างหน้า ได้อย่างมั่นคงทั้งนี้พุกเหล็ก (พุกสำหรับอิฐมวลเบา) 1 จุด รับน้ำหนักได้ 30 กก. หากติดตั้งร่วมกัน 4 จุด สามารถรับน้ำหนักรวมได้มากกว่า 100 กก. นอกจากนี้อิฐ Q-CON ยังมีคุณสมบัติกันความร้อน ประหยัดพลังงาน รวมถึงสามารถก่อเป็นผนังห้องน้ำได้ โดยไม่เกิดความชื้น และเชื้อรา หากช่างทำงานอย่างถูกวิธี โดยก่อนก่ออิฐชั้นแรก ควรปูด้วยแผ่นพลาสติกกันความชื้นตลอดแนวการก่อ เพื่อป้องกันการดูดซึมน้ำ และความลดความชื้น

ในโอกาสเดียวกันนี้ Q-CON ยังได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมสร้างเสริมความรู้ทางประวัติศาสตร์แก่นักเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการเป็นมัคคุเทศก์น้อยอีกด้วย โดยโครงการ “ห้องสุขาเพื่อน้อง” และกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นหนึ่งในความห่วงใยต่อชุมชนใกล้เคียง ซึ่ง Q-CON ในฐานะผู้นำอิฐมวลเบาให้ความสำคัญเพื่อการพัฒนาและเติบโตเคียงข้างสังคมอย่างยั่งยืน….